Bježi! Via!

Izbornik

Novigrad ispod površine - izložba

ARHEOLOŠKA PRIČA O POČECIMA GRADA
Najavljena je izložba koja će se održati u petak, 2. travnja, u Muzeju - Museo Lapidarium u Novigradu. Na izložbi će biti predstavljeni rezultati zaštitnih arheoloških istraživanja provedenih 2018. pored hotela Cittar u Novigradu-Cittanovi. Prilikom istraživanja pronađeni su ostaci obrambenih zidina, ranosrednjovjekovni grobovi i brojni drugi arheološki nalazi. Uz brojne arheološke nalaze, na izložbi će biti predstavljena i vizualizacija 3D modela lokaliteta.
Kustosica: Anika Mijanović
Organizatori: : Muzej-Museo Lapidarium i Muzej grada Umaga
Oblikovanje: Stanislav Habjan
Mjesto održavanja: Muzej-Museo Lapidarium, Veliki trg 8a, Novigrad-Cittanova
Vrijeme održavanja: od 2. travnja do 9. svibnja 2021.
Radno vrijeme: ponedjeljak – petak od 9 do 15 sati, subota od 16 do 19 sati, praznikom zatvoreno. Ulaz slobodan.

 

bv