Bježi! Via!

Izbornik

Povišena minimalna satnica studentski poslova

NOVIM ZAKONOM DONESENE PROMJENE U STUDENTSKOM RADU

Novi Zakon o obavljanju studentskih poslova („Narodne novine“ broj 96/2018) stupio je na snagu 8. studenog 2018. godine. Voditeljica Student-servisa Studentskog centra u Puli Dragana Belas istaknula je ključne novosti u postupku ostvarivanja prava na obavljanje studentskog posla.

Odredbe novog zakona su sljedeće:

- Ugovor se sklapa prije početka obavljanja studentskoga posla, između izvođača (studenta), posrednika i naručitelja posla. Zaključuje se za svaki kalendarski mjesec i uvjet je za početak obavljanja studentskoga posla. Naručitelj posla dužan je dostaviti ovjereni ugovor posredniku odmah po završetku posla

- Naručitelj posla dužan je platiti posredniku naknadu za obavljeni posao najkasnije 15 dana od završetka posla.

- Doprinosi i naknade na neto cijenu rada se povećavaju s dosadašnjih 17,50 % na 18,00 %. Razlog povećanja naknade od 0,5% jest odvajanje tog postotka u svrhu financiranja kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijskih aktivnosti koje isključivo provode studenti i studentske organizacije

- Minimalna satnica za obavljeni studentski posao vezana je za minimalnu bruto plaću u Republici Hrvatskoj te za 2018. godinu iznosi 21,50 kn. Ministar će za svaku kalendarsku godinu donijeti odluku o iznosu minimalne naknade u roku od 15 dana nakon što Vlada Republike Hrvatske donese uredbu o visini minimalne plaće.

- Studenti imaju pravo na 50% uvećanja naknade za sate rada u dane državnoga blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom.

Novost je i uvođenje posebnog inspekcijskog nadzora nad provedbom Zakona i propisa koji će se donijeti na temelju njega, a koji se odnose na rad izvođača za naručitelje posla. Provodit će ga inspektori i drugi ovlašteni službenici nadležni za nadzor propisa iz područja rada, poreza, prireza i doprinosa, a u skladu s posebnim propisima. Nadzor odredbi koje se odnose na obavljanje posredovanja pri obavljanju studentskih poslova provodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja. I oni sa statusom izvanrednog studenta moći će raditi studentske poslove. Izvanredni studenti imaju ista prava kod zapošljavanja kao i redovni. Bitno je samo da student koji želi raditi preko studentskog ugovora nema zasnovan radni odnos i/ili ne obavlja samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva. Također, pravo rada ostvaruju i studenti državljani Republike Hrvatske koji studiraju na inozemnim visokim učilištima kao i studenti iz drugih zemalja koji dolaze u Hrvatsku na studentsku razmjenu.

Dragana Belas istaknula je da su u Student-servisu u Puli vrlo zadovoljni što je novi zakon napokon na snazi. Putem Student servisa, godišnje se upošljava oko 2500 studenata kod više od 3000 poslodavaca. Pozivaju se svi studenti koji do sada nisu imali pravo rada preko studentskog ugovora da dođu u servis i učlane se. Studenti zaposlenjem preko Student servisa ostvaruju zaradu tijekom studiranja, ali se tako i pripremaju za sve zahtjevnije tržište rada, ostvaruju svoja prva poslovna iskustva, upoznaju se s radnom okolinom, poslovnim kolegama te počinju graditi svoju karijeru. Od studenog 2018. radit će za minimalno 21,50 kuna na sat, a njihov će se rad nadzirati radi zaustavljanja iskorištavanja studentskog rada i drugih nepravilnosti.

 

(Preuzeto: Regional Express)