Bježi! Via!

Izbornik

Novosti :: Zabava

Bježi! Via! - kampanja protiv bolesti ovisnosti

Hrvatski dan nepušenja

26. VELJAČE OBILJEŽAVA SE DAN BEZ DUHANSKOG DIMA
Tijekom Nacionalnog dana bez duhanskog dima prema modelu koji se koristi diljem svijeta, potiču se pušači na prestanak pušenja tijekom 24 sata kako bi isti uvidjeli da to nije neizvedivo te kako bi nastavili apstinirati. Tijekom toga dana pruža se