Bježi! Via!

Izbornik

Otvorena izložba kreativnih rješenja akcije Bježi! Via!

Danas je u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula u nazočnosti Župana Ivana Jakovčića otvorena izložba "Pet godina akcije" izložba radova i materijala vezanih uz medijsku kampanje Istarske županije protiv bolesti ovisnosti pod nazivom BJEŽI!/VIA!.

Otvorenju su osim učenika i studenata prisustvovali: Eko Bajrami, Davor Kliman ravnatelj Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna u Puli, Dario Koraca iz Saveza sportova Istarske županije i voditelj kabineta župana Miodrag Čerina.

"Ako spasimo i jedan život, isplatilo se " rekao je župan Ivan Jakovčić koji je naglasio da Županija istarska puno ulaže u borbu protiv bolesti ovisnosti i da akcija BJEŽI!VIA! predstavlja sam o dio aktivnosti koje županija godinama provodi na ovom polju. "Zadovoljni smo da ova akcija prevencije traje i da je došla do pete godine, ovo što ovdje vidite presjek je petogodišnjeg rada s ciljem da se vidi što je sve učinjeno i naravno da se krene dalje u borbu protiv bolesti ovisnosti".

Otvorenju je prisustvovao velik broj učenika i studenata kojim se župan obratio riječima "Očekujem vašu suradnju i sugestije posebno putem Internet stranice koju ćete upravo vi koristiti i koja je dana vama na uporabu".

Izložba je otvorena do 15. STUDENOG.